Rosich i Soler - rosichisoler.com

.


UNIVERS

Àrea en construcció, o en constant evolució.

Àrea particular de temes variats i espai de família i amics de Josep M Rosich.

Si el web és meu i em fa il·lusió posar-hi temes variats, per què no fer-ho? He posat el nom d'univers a aquest apartat perquè a l'Univers hi ha de tot. Fins i tot, en forma d'energia, aquells éssers estimats que ja no són entre nosaltres.

ENERGIA

La energía no se crea ni se destruye; sólo se transforma. De este modo, la cantidad de energía inicial es igual a la final.
wikipedia.org

Las formas de energía son distintas manifestaciones de lo mismo: Energía. Es decir, “formas de energías” son los distintos tipos de “visualización” en los que la energía se manifiesta en la naturaleza.
formasdeenergia.com