Tarifes de Publicitat - Televisió

Modalitats de contractació de publicitat a Calella TV


Visitar web

Rądio Calella i Calella Televisió ofereixen diferents sistemes de publicitat que presentem a través d’aquest espai web. Les quantitats d’anuncis a emetre o a inserir, i els preus de cadascun d’ells, els trobareu en les corresponents tarifes d’aquest apartat.

Clicar a les imatges per ampliar


Tarifa d'espots en bloc de publicitat
Els Blocs Publicitaris són el temps dedicat a la publicitat dintre dels diferents programes, tan patrocinats com no. L’anunciant pot contractar la quantitat d’espots a inserir que consideri oportś, podent-se combinar la quantitat d’insercions contractades en diferents dies i programes. Aquķ també trobareu informació de publireportatges i bąnners.


Patrocini de programes setmanals
Els programes queden penjats a la xarxa d’Internet mantenint el format complet d’emissió, amb els anuncis i patrocinis inserits en la primera emissió. Es tracta d’una publicitat molt efectiva per a mantenir viva la marca de l 'anunciant. Consulteu modalitats de contractació en l'apartat de patrocinis.

Exemple de bąnner inserit a peu de pantalla